Dierenwelzijn voor fokdieren in UK moet worden gehandhaafd (studie)

Dierenwelzijn voor fokdieren in UK moet worden gehandhaafd (studie)

Onderzoek naar de “ongrijpbare” online-industrie voor het fokken van konijnen suggereert dat slechts 1% van Britse fokkers een vergunning heeft en dat meer dan de helft van de dieren op ongepaste wijze gehuisvest wordt.

De studie, door onderzoekers van de universiteiten van Nottingham en Winchester, toonde ook aan dat brachycephalic rassen het meest populaire zijn en er bestaat een dringende behoefte voor raden om normen voor dierenwelzijn bij fokkers aan te scherpen en te handhaven.

De status van fokken van huisdierenkonijnen en online verkoop in de UK: een glimp in een anders ongrijpbare industrie“, is gepubliceerd in het tijdschrift Animals.

Dierenwelzijnsonderzoeker Emma Gosling voerde het werk uit in het kader van haar masteropleiding Animal Welfare Science, Ethics and Law aan de University of Winchester.

Mevrouw Gosling legde uit dat er weinig hard bewijs was voor de konijnenindustrie en er hingen vraagtekens bij het type konijnen dat werd gefokt en verkocht, de welzijnsomstandigheden waarin ze werden gehouden voor fokdoeleinden en wat plaatselijke autoriteiten deden om de industrie in hun gebieden te reguleren.

Bron: VetTimes