Konijn niet welkom op Gelderse voetbalvelden

Konijn niet welkom op Gelderse voetbalvelden

De provincie Gelderland heeft jagers voor de komende 6 jaar toestemming gegeven om konijnen op voetbalvelden af te schieten.

Bebouwde kom

Er zijn 5 diersoorten waar het hele jaar op gejaagd mag worden en het konijn is daar een van. Dat geldt echter alleen buiten de bebouwde kom, daarbinnen gelden andere regels waar een aparte ontheffing voor nodig is.

Het jagen is, volgens de faunabeheereenheid, noodzakelijk vanwege de schade die aangericht wordt. Dat geldt niet alleen voor voetbalvelden, waar door konijnenholen blessures kunnen ontstaan, maar bijvoorbeeld ook voor begraafplaatsen.

De provincie Gelderland is het daarmee eens en geeft dus toestemming om vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang, de jacht toe te staan. Deze keuze voor deze tijden hebben te maken met het konijn zelf, die voornamelijk in de schemering actief is.

Bron: De Gelderlander