Zieke dieren doodslaan is een strafbaar feit

Zieke dieren doodslaan is een strafbaar feit

Naar aanleiding van een televisie-uitzendig over misstanden in de caviahandel werden vragen in de kamer gesteld. Landbouwminister Carola Schouten geeft in antwoord op die kamervragen aan dat het “doodslaan van dieren, ook van zieke dieren, een strafbaar feit is”. In de uitzending kwam namelijk naar voren dat in de groothandel zieke dieren niet behandeld, maar gedood werden.

Een dier doden omdat het ondraaglijk lijdt, is toegestaan. Maar: ”volgens het Besluit houders van dieren moet een gewond of een ziek dier direct passende zorg ontvangen”, aldus Schouten. ”Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten moet elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden worden bespaard. Indien deze nodige zorg niet wordt verleend, of indien het doden niet volgens de regels gebeurt, is er sprake van een overtreding en kan hier tegen opgetreden worden.”

Bron: Levende Have


Relevante websites: