Antibiotica

Waarschuwing vooraf: De informatie op deze pagina mag niet als medisch advies gezien worden. De hier beschikbare informatie is geen vervanging voor professioneel medisch advies door een (konijnkundig) dierenarts.

Orniflox

Beschrijving
Orniflox kan gebruikt worden bij infecties van maagdarmkanaal en luchtwegen veroorzaakt door bacteriën welke gevoelig voor zijn voor enrofloxacine.

Werkzame stof
Enrofloxacine 25 mg/ml

Dosering
5 mg/ enrofloxacine per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 0,2 ml per kg lichaamsgewicht) 2 x per dag gedurende 7 dagen.

Bijsluiter(s)
Konijnen, knaagdieren, siervogels en reptielen