Introductie

Onder de naam “Het Reuzenhof” houd ik een aantal Vlaamse Reuzen, voornamelijk in de kleur blauwgrijs en soms een enkele konijngrijze.

Teveel konijnen?

Mijn voedsters laat ik eenmaal per jaar dekken door een eigen ram of door een geselecteerde ram van een andere hobbyfokker. Soms krijg ik de vraag: “Waarom fokken, er zijn immers al zoveel konijnen in de opvang?” Als er naar het totaal aantal konijnen gekeken wordt klopt dat inderdaad, maar in de opvang zit zelden een raskonijn.

Belang van raskonijnen

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het behoud van rassen in het algemeen en raskonijnen in het bijzonder. Tenminste … mits een ras gezond is en geen raskenmerken vertoont die het welzijn van het dier negatief beïnvloedt. Om een gezonde populatie en diversiteit aan raskonijnen te behouden is het nodig dat er op regelmatige basis jongen geboren worden.

“Het is mijn streven om gezonde, vitale en raszuivere Vlaamse Reuzen te fokken, zodat dit prachtige ras blijft voortbestaan.

Selectie

Om raszuivere Vlaamse Reuzen te fokken selecteer ik mijn konijnen als ze volwassen worden. Daarbij kijk ik als eerste naar het gedrag. Ik fok alleen met Vlaamse Reuzen die het vriendelijke gedrag vertonen dat zo kenmerkend is voor het ras. Uiteraard moeten de voedster en de ram ook gezond en vitaal zijn. Als laatste let ik op de raskenmerken.

Rasstandaard

In de rasstandaard staat per ras precies beschreven hoe het eruit hoort te zien. Op zeven onderdelen, die posities genoemd worden, wordt het konijn gekeurd door een erkende keurmeester. Onder andere het gewicht, het type, de bouw, de kleur van de pels, de ogen en de nagels worden beoordeeld. Voor elke positie worden de goede en minder goede kwaliteiten beschreven en worden er punten toegekend.

Aangezien het mij niet om het winnen gaat, maar om vitale Vlaamse Reuzen met goede raskenmerken te fokken, doe ik jaarlijks maar aan enkele keuringen mee.

Helaas kan ik niet alle Vlaamse Reuzen zelf houden, waardoor ik er soms enkele verkoop. Meestal zijn dat jonge konijnen, maar af en toe ook een jongvolwassen Vlaamse Reus.

Kijk gerust rond op mijn website en mochten er vragen zijn dan kunt u die altijd stellen via mijn contactformulier.

Roland Sellis