Nieuwe RHD2 variant opgedoken

Konijneneigenaren die zich verdiepen in hun dier, weten dat er een aantal virussen zijn die zo besmettelijk en dodelijk zijn, dat er preventief gevaccineerd kan worden tegen die virussen. Het virus Rabbit Haemorrhagic Disease, afgekort tot RHD komt inmiddels in twee varianten voor: RHD type 1 (RHD1) en RHD type 2 (RHD2). Voor beide varianten zijn er meerdere vaccins op de markt:

 • Eravac – beschermt 12 maanden tegen RHD2
 • Filavac KC + V – beschermt 12 maanden tegen RHD1 en RHD2
 • Nobivac Myxo-RHD Plus – beschermt 12 maanden tegen Myxomatose en beide RHD-varianten

In Noord-Frankrijk en andere delen van Europa is de afgelopen maanden een RHD2 variant ontdekt, die zo besmettelijk is dat genoemde vaccins onvoldoende bescherming lijken te geven.

Filavac heeft inmiddels een aangepast vaccin ontwikkeld (Filvac VHD Var K) dat wel lijkt te beschermen. Het Franse Nationaal Agentschap voor Diergeneesmiddelen (1) heeft dit vaccin inmiddels, onder voorwaarden, goed gekeurd. Het vaccin mag alleen worden toegediend als bewezen is dat reguliere vaccins tegen de RHD2 variant niet effectief zijn. Dit is een beperking voor de konijnen die als gezelschapsdier gehouden worden. Bij overlijden en/of vermoeden van RHD2 is het daarom van belang dit te melden bij uw dierenarts. Dit soort informatie en inzichten zijn belangrijk voor de autoriteiten in diergeneeskunde.

Advies

Het is dus belangrijk om konijnen tijdig en volledig te vaccineren tegen deze virussen. Konijnen die al vaker gevaccineerd zijn, lijken beter beschermd tegen de nieuwe variant dan konijnen die onlangs voor de eerste keer gevaccineerd zijn. Zij lopen extra risico. Ook het boosteren met verschillende vaccins lijkt een betere bescherming te geven. Bijvoorbeeld om het half jaar vaccineren met Filavac en jaarlijks met Nobivac.

Nobivac Plus

Daarnaast speelt nog het probleem dat sommige konijnen niet volledig gevaccineerd worden in combinatie met het nieuwe 3-in-1 vaccin Nobivac Myxo-RHD Plus.
Als het konijn eerder alleen gevaccineerd is tegen Myxomatose en/of RHD1, dus bijvoorbeeld met Nobivac Myxo-RHD (2), dan geeft het nieuwe vaccin onvoldoende bescherming tegen RHD2.

Bij vaccineren met Nobivac Myxo-RHD Plus is de vaccinatiegeschiedenis dus net zo belangrijk als het vaccin zelf. Volg dit stappenplan om te controleren of jouw konijn voldoende beschermd is. MSD, de fabrikant van Nobivac en Wilhelminapark hebben dit ook beschreven in hun bijsluiter en op de website, maar helaas zijn veel dierenartsen daar (nog) niet van op de hoogte.

Bron: KaninchenWiese | Neue RHD-2 Variante in Frankreich

Link: Bijsluiter Filavac VHD Var K


(1) ANMV – Agence nationale du médicament vétérinaire
(2) Dit is het oude vaccin van Nobivac


Aanvullingen & updates

10 augustus 2021
Officieuze reactie van MSD NL (fabrikant Nobivac)

 • Ze zijn bekend met de uitbraken in Frankrijk. RHD2 doden voornamelijk in de vleeskonijnensector, waar niet of niet goed gevaccineerd wordt. Uit contact met collega’s in Frankrijk blijkt dat er (nog) geen RHD-gevallen zijn die gevaccineerd zijn met Nobivac Myxo-RHD PLUS. Op dit moment is er (nog) geen reden tot wijziging van het vaccin, maar ze blijven de situatie uiteraard wel volgen.

9 augustus 2021

 • Deze video geeft wat meer info, maar is helaas in het Frans. Een korte samenvatting:
  Filavac VHD Var K is niet vrij op de markt omdat het nog niet door de ANMV goedgekeurd is. Daardoor is het niet verkrijgbaar via de verkoopcentrale, maar alleen direct via dierenarts bij Filavie, mits je aan de condities voldoet en dat is al als je een ” bedrijf ” hebt of als fokker een RHD2 uitbraak hebt terwijl er wel tegen RHD2 gevaccineerd is.
  Novibac Myxo-RHD Plus heeft Filavie geen goed gedaan en Filavie is ook wel een beetje bang zijn dat ze de markt gaan verliezen. Advies: kijk uit met wandelen in de bossen van Noord-Frankrijk en met groenten die uit dat gebied komen.

8 augustus 2021

 • Een Belgische dierenarts adviseert fokkers bij RHD om de jongen op 4 weken te vaccineren met Eravac en op 10 weken met Filavac KC + V.
  Volwassen dieren om het half jaar vaccineren.
 • Berichten uit Frankrijk adviseren Filavac KC + V en na 6 maanden herhalen met het nieuwe Filavac VHD Var K. En dat blijven herhalen. Dat is bij ons dus (nog) niet mogelijk aangezien het laatst genoemde vaccin in Nederland (nog) niet verkrijgbaar is.