Meloxicam als pijnstiller voor konijnen

Op de afdeling dierwetenschappen van de Universiteit van Sydney is een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van Meloxicam [1] als pijnstiller bij konijnen. De onderzoeksvraag (vrij vertaald) die men gesteld heeft is:

Is er, in geval van oraal toegediende meloxicam bij tamme konijnen, een duidelijk verschil in pijngedrag en biochemisch gehalte in lever en nieren tussen het toedienen van 1 mg of 0,2 mg per kg lichaamsgewicht?

Meloxicam wordt al langer gebruikt als pijnstiller bij konijnen. De dosering is echter nog steeds lastig te bepalen. 0,2 mg per kg lichaamsgewicht zou niet voldoende zijn, een dosering van 1 mg per kg lichaamsgewicht is effectiever, maar het is ook onbekend of dit voldoende is na bijvoorbeeld een operatie. De onderzoekers hebben vijf onderzoeken (random gecontroleerd en d.m.v. steekproeven) beoordeeld om tot een antwoord op bovenstaande vraag te komen.

De beschikbare studies selecteerden echter kleine behandelingsgroepen waardoor de steekproef te smal is en waardoor het bewijs verzwakt wordt. De onderzoeken tonen ook niet de veiligheid van zieke of net geopereerde konijnen aan. De conclusie is getrokken op de beschikbare onderzoeken, die overigens wel consistente bevindingen laten zien.

Een aantal resultaten uit de onderzoeken

  • Er zijn geen afwijkingen in het maagdarmstelsel gevonden n.a.v. de medicatie
  • Er is geen negatief gevolg in de darmflora gevonden n.a.v. de medicatie
  • Er zijn geen vergiftigingsverschijnselen opgemerkt
  • Het is onwaarschijnlijk dat meloxicam leidt tot verschil in voedselinname ten gevolge van misselijkheid
  • De lagere dosering van 0,2 mg per kg lichaamsgewicht wordt als ontoereikend beschouwd indien het als enige pijnstiller wordt gebruikt
  • De aanwezigheid van inactief pijngedrag bij elk getest konijn duidt erop dat een dagelijkse dosering van meer dan 1 mg per kg lichaamsgewicht nodig kan zijn om volledige pijnstilling te bereiken op de eerste dag na een buikoperatie en meer dan 0,5 mg per kg lichaamsgewicht voor de volgende 2 dagen

Conclusie

Op basis van het huidige onderzoek lijkt het gunstig om de hogere aanbevolen dagelijkse dosis Meloxicam van 1 mg per kg lichaamsgewicht te kiezen bij pijnstilling. Het algemene bewijs voor de werkzaamheid van analgetica (pijnstilling) is echter smal als gevolg van beperkte gegevens en niet doorslaggevende resultaten. Voor beide doses (0,2 mg/kg en 1 mg/kg) is er matig bewijs voor de veiligheid van meloxicam bij gezonde konijnen.

Verder onderzoek naar gebruik en resultaten van meloxicam bij konijnen zou wenselijk zijn. Verder onderzoek zou pijngedrag moeten onderzoeken met een dosis van 1 mg per kg lichaamsgewicht of meer, mogelijk rekening houdend met een frequentere dosering.


[1] De werkzame stof meloxicam zit bijvoorbeeld in merken als Metacam en Novacam.

Bronnen

Gerelateerde berichten