Sector gezelschapskonijnen gebaat bij meer transparantie

Er is nog veel te winnen in de sector gezelschapskonijnen

Weinig aandacht voor natuurlijk gedrag, gebrek aan transparantie in de sector, en vraag naar betere informatievoorziening vanuit de consument. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een uitgebreid onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in de sector gezelschapskonijnen. Wetenschapper Dennis Vink onderzocht het welzijn en de gezondheid van konijnen, een van de populairste huisdieren in Nederland.

Vink: “Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel konijnen niet correct worden gevoed en gehuisvest, waardoor ze verschillende gezondheids- en welzijnsproblemen kunnen krijgen.” Samen met Claudia Vinke en Yvonne van Zeeland onderzocht hij elk segment van de sector gezelschapskonijnen. Vink: “Het huidige onderzoek heeft deze resultaten voor een groot deel bevestigd, en duidelijk gemaakt dat vooral op het gebied van aandacht voor natuurlijk gedrag en transparantie nog een wereld te winnen valt.”

Lees het hele bericht op de website van de Universiteit Utrecht via deze of deze pagina. Ook de dierenbescherming schrijft over het rapport op hun website.

Toch financiële steun voor Noordshow in Assen

Logo Noordshow

De gemeente Assen geeft de Noordshow in Expo Assen toch eenmalig een subsidie van 15.000 euro om de kleindierententoonstelling in januari in Expo Assen te steunen.

Het college van B en W was eerder van mening dat de show niet bij het diervriendelijke imago van Assen zou passen, met konijnen, cavia’s, kippen en vogels in kleine hokjes. De organisatie van de Noordshow, die dit jaar haar 40-jarig bestaan viert, tekende bezwaar aan tegen het besluit om de subsidieaanvraag af te wijzen.

Ben W: ‘Op basis van de aanbevelingen van de commissie beroep- en bezwaarschriften en de verduidelijking van de plannen is de aanvraag nogmaals beoordeeld. En is het voorstel nu om de gevraagde subsidie alsnog toe te kennen, als eenmalige bijdrage in de transitie naar een gezinsevenement.’

Bron: AsserCourant

Eravac nu ook in enkele dosis beschikbaar

Ervac nu ook in ekele dosis

Animal health company Hipra has launched a single-dose presentation of Eravac vaccine for rabbits – the first monovalent vaccine registered in Europe for the prevention of rabbit haemorrhagic disease type-2 (RHD2).

Eravac is an injectable emulsion ready to use for the active immunisation of rabbits from 30 days of age and is the first vaccine licensed for pet rabbits.

Nine month immunity

Eravac has a stated duration of immunity of nine months and is available in single doses. The company will be exhibiting on stand P32 at the London Vet Show to discuss the product.

Bron: Vettimes.co.uk

No new cases of RHD in British Columbia

Uitbraak RHD British Columbia gestopt

VICTORIA, B.C- Cases of a deadly disease for rabbits are believed to be declining in British Columbia.

After the first appearance of rabbit haemorrhagic disease on Vancouver Island in spring, vaccines were ordered by the province from a French manufacturer. The disease had appeared first in Nanaimo, and was known to cause internal bleeding and organ damage in rabbits.

Most affected rabbits died suddenly, and symptoms included a lack of coordination, changes in behaviour, and trouble breathing. It was compared to a rabbit version of ebola.

Meer lezenNo new cases of RHD in British Columbia

Konijn niet welkom op Gelderse voetbalvelden

Konijnen zijn niet langer welkom op de Gelderse voetbalvelden

De provincie Gelderland heeft jagers voor de komende 6 jaar toestemming gegeven om konijnen op voetbalvelden af te schieten.

Bebouwde kom

Er zijn 5 diersoorten waar het hele jaar op gejaagd mag worden en het konijn is daar een van. Dat geldt echter alleen buiten de bebouwde kom, daarbinnen gelden andere regels waar een aparte ontheffing voor nodig is.

Het jagen is, volgens de faunabeheereenheid, noodzakelijk vanwege de schade die aangericht wordt. Dat geldt niet alleen voor voetbalvelden, waar door konijnenholen blessures kunnen ontstaan, maar bijvoorbeeld ook voor begraafplaatsen.

De provincie Gelderland is het daarmee eens en geeft dus toestemming om vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang, de jacht toe te staan. Deze keuze voor deze tijden hebben te maken met het konijn zelf, die voornamelijk in de schemering actief is.

Bron: De Gelderlander

 

Konijnen ruiken gegeten konijn in ontlasting roofdieren

Europese konijnen hebben te maken met ongeveer 30 verschillende roofdieren. Het is dus niet verwonderlijk dat ze diverse aanpassingen en gedragingen hebben ontwikkeld om hen te helpen overleven.

Nu hebben onderzoekers een bijzonder bizarre vaardigheid ontdekt die konijnen in staat kan stellen te vermijden opgegeten te worden. Volgens een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Acta Ethologica, zijn de haasachtigen in staat om de geur van andere konijnen die gegeten zijn te herkennen in de ontlasting van roofdieren.

Meer lezenKonijnen ruiken gegeten konijn in ontlasting roofdieren