Pretnestjes

De laatste dagen lees ik op FaceBook berichten zoals hieronder.

Ik vraag me dan altijd af: waarom? Waarom wil iemand een nestje voor de lol. Eigenlijk weet ik het antwoord wel. In de meeste gevallen zal dat te maken hebben met het feit dat jonge konijnen zo enorm schattig zijn. Zie bijvoorbeeld de jonge Nederlandse Hangoor Dwerg in mijn handen hierboven. Zoiets willen veel mensen zelf ook meemaken.

Het fokken met konijnen heeft een aantal risico’s waar men lang niet altijd van op de hoogte is of over nadenkt. Een jonge voedster is niet automatisch een goede moeder. Ze is nog niet ervaren genoeg om (alle) jongen in haar eerste nest groot te brengen. Soms blijken jongen niet levensvatbaar, blijven ze hangen tijdens het drinken en geraken daardoor buiten het nest of krijgen ze onvoldoende melk binnen.

Ook kan de voedster overlijden tijdens de worp of daarna. De jongen zitten dan zonder voeding, waardoor er een alternatief gezocht moet worden. Is de eigenaar in staat en bereid om daar op in te spelen? Ben je, als eigenaar, bereidt om dat risico te nemen en je voedster te verliezen?

Natuurlijk kan het ook wel goed gaan. Dus dat zou een reden kunnen zijn om toch een “nestje te nemen”. Ook dan kan het nog op veel fronten fout gaan. Weet je voldoende af van je voedster? Weet je de genetische kenmerken? Misschien heeft de voedster aanleg voor een olifantstanden. Het heeft er dan zelf geen last van, maar kan het wel doorgeven.
Weet je voldoende van de ram die voor de dekking gebruikt wordt? Welke genetische kenmerken geeft hij door? Zelf geen last, maar straks een nest vol jonge konijnen die wel problemen hebben?

Konijn met duidelijk zichtbaar de olifantstanden

Weet je als eigenaar voldoende van het fokken van konijnen af? Welke kleuren, vachtstructuren kunnen samen? Weet je bijvoorbeeld dat bont x bont geen goede keuze is?

En als ze straks groot zijn, het nest na minimaal 8 weken mogen verlaten. Heb je dan een plekje voor al die konijnen? Wat als er 6 rammen in het nest zitten? Raak je die allemaal kwijt? Heb je voldoende ruimte om ze eventueel te scheiden? Heb je voldoende kennis en financiële middelen om:

  • ze groot te laten worden? (Ook als ze ziek worden, denk bijvoorbeeld aan dikkebuikenziekte, coccidiose?)
  • problemen te herkennen en daarop te handelen?
  • naar de dierenarts te gaan indien nodig?
  • ze te laten vaccineren?

Kortom, bedenk goed wat het inhoudt om een nestje konijnen te fokken. Het laten dekken van een voedster is eenvoudig en snel gedaan, maar dan … Daarna gebeurt het pas.
Draagt jouw nestje echt bij aan het instandhouden van een ras?

Het is dus ook de vraag of het “nemen van een nestje” wel een goed plan is. ‘We’ zitten immers niet te wachten op nog meer nestjes? Toch ben ik ook een voorstander van het fokken van raskonijnen. Dat strookt niet met elkaar. Hoe zit dat dan?

Ik vind dat het fokken van konijnen altijd als doel moet hebben om genetisch gezonde jongen te verkrijgen, waarbij de rasstandaard zo dicht mogelijk benaderd wordt en waardoor het ras behouden blijft.

Gelukkig zijn er ook oplossingen

  • Ga kijken bij een kinderboerderij, daar zijn ook in de lente vaak jonge konijnen te bewonderen
  • Wil je echt zelf een nestje? Denk er dan eens over na of je een gastgezin voor een opvang kan zijn. Door tijdelijk een drachtige voedster op te nemen ontlast je de opvang, draag je zorg voor de voedster en het nest en zit je niet zelf met een nest waar je een goed tehuis voor moet zoeken.

    Dat laatste heb ik inmiddels een aantal keer gedaan en dat is goed om te doen. Al is het moeilijk om de moeder met de kleintjes uiteindelijk weer terug te brengen …
Nestje blauwe Vlaamse Reuzen