Konijnen ruiken gegeten konijn in ontlasting roofdieren

Europese konijnen hebben te maken met ongeveer 30 verschillende roofdieren. Het is dus niet verwonderlijk dat ze diverse aanpassingen en gedragingen hebben ontwikkeld om hen te helpen overleven.

Nu hebben onderzoekers een bijzonder bizarre vaardigheid ontdekt die konijnen in staat kan stellen te vermijden opgegeten te worden. Volgens een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Acta Ethologica, zijn de haasachtigen in staat om de geur van andere konijnen die gegeten zijn te herkennen in de ontlasting van roofdieren. 

Voor de laatste studie wilde een team van onderzoekers, onder leiding van José Guerrero-Casado, van de afdeling Zoölogie aan de Universiteit van Córdoba (Spanje), onderzoeken of de indrukwekkende reukzin van konijnen sporen van andere konijnen in roofdierontlasting kan identificeren om hen zodoende te helpen de locaties van roofdieren efficiënter te identificeren.

“Door de herkenning van andere konijnen in de uitwerpselen van roofdieren kunnen konijnen die gebieden met een hoger risico vermijden, terwijl ze zich voedden in andere gebieden met een lager risico”, vertelde Guerrero-Casado aan New Scientist.

Er werd door de onderzoekers een experiment uitgevoerd op drie stukken land waar konijnen op het Spaanse platteland wonen om zodoende bewijsmateriaal voor het onderzoek te vinden. Eén van de percelen werd dagelijks bespoten met een neutrale geur (water) als controle. Ondertussen werden de andere twee gebieden bespoten met een geur die uit de uitwerpselen van fretten was gehaald. De fretten hadden konijn of een ander zoogdier (rundvlees) gegeten.

De onderzoekers telden vervolgens het aantal konijnenkorrels dat op het gebied was achtergebleven om te bepalen hoe vaak de konijnen naar de percelen gingen om te eten. De resultaten toonden een lager aantal konijnenkeutels in de gebieden waar de geur van de uitwerpselen van fretten was gesproeid. Bovendien was tijdens de eerste zes dagen na het aanbrengen van de eerste geur het aantal konijnenkeutels lager op de percelen met uitwerpselen van de fretten die konijn hadden gegeten in vergelijking met dat waar ze rundvlees hadden gegeten. Er werden echter geen verschillen tussen de twee waargenomen negen dagen nadat de eerste geur was aangebracht.

De bevindingen wijzen erop dat, op korte termijn althans, de konijnen in staat zijn de geuren van konijnen in de uitwerpselen van de fretten te detecteren, waardoor ze gebieden waarin hun roofdieren zwerven vermijden.

“Natuurlijke selectie heeft dieren mechanismen gegeven waarmee ze roofdieren kunnen detecteren voordat ze worden aangevallen, en dit is een nieuw mechanisme, minder bestudeerd, maar met grote voordelen”, zei Guerrero-Casado.

Eerder onderzoek heeft ook een mogelijk vergelijkbaar mechanisme bij andere dieren vastgesteld. Van kangoeroes en geiten is bijvoorbeeld gemeld dat ze gebieden vermijden die zijn bedekt met de ontlasting van tijgers die hun broeders hebben opgegeten.

Vooruitkijkend hopen de onderzoekers vast te stellen hoe de konijnen precies hun overleden verwanten kunnen identificeren in de uitwerpselen van de roofdieren.

Bronnen: