Konijnenkoppels kennen minder stress

Uit een onderzoek, dat begin april 2020 is gepubliceerd door het Royal Veterinary College (RVC), is gebleken dat konijnenkoppels minder stress en een hogere lichaamstemperatuur hebben.

De studie vergeleek het welzijn van konijnen, die alleen gehouden werden, met konijnen die in een koppel leefden. In een opvangcentrum in Engeland werden, tijdens een winter, in totaal 45 konijnen bestudeerd. Vijftien leefden er alleen en de overige konijnen leefden per tweetal in een koppel. De konijnen verbleven allen buiten in onverwarmde verblijven.

In het wild zijn konijnen sociaal, maar ze kunnen ook territoriaal zijn. Daarom voorspelde onderzoeker Dr. Charlotte Burn van de RVC dat de alleen gehouden konijnen meer stress gerelateerd gedrag zouden vertonen. Tevens zou hun lichaamstemperatuur lager zijn, omdat ze niet de mogelijkheid hebben om bij een soortgenoot te kruipen als het koud is. Daarentegen was de verwachting dat de konijnen in een koppel mogelijk agressief tegenover elkaar zouden zijn.

Gedrag

Uit het onderzoek komt naar voren dat gescheiden gehouden konijnen veelvuldig aan de tralies knagen. Het helpt hen om verveling tegen te gaan, stress te verminderen en mogelijk ook om warm te blijven. In eerdere onderzoeken is het knagen en bijten aan tralies al in verband gebracht met frustratie en een poging om te willen ontsnappen. Uit de observaties bleek dat 8 van de 15 konijnen dit gedrag vertoonden tegenover geen van de konijnenkoppels.

Verder bleek uit het onderzoek dat konijnenkoppels bijna een derde van de tijd gebruikten voor sociale interactie, zoals bij elkaar kruipen, samen eten, elkaar verzorgen of knuffelen. Interessant is dat tijdens het onderzoek geen agressie tussen paren werd waargenomen. De meeste koppels bestonden uit een gecastreerde voedster en een gecastreerde ram, wat misschien wel de meest harmonieuze partnerschap is voor konijnen.

Konijnenkoppels kennen minder stress
Konijnen die leven met een soortgenoot kennen minder stress

Uit de studie bleek ook dat de lichaamstemperatuur van konijnen die alleen leefden, duidelijk lager was dan de temperatuur van konijnen die in koppels leefden. Het gemiddelde verschil was 0,5 ° C. Op koudere dagen namen de konijnen vaker een compacte houding aan en minder vaak een ontspannen houding. Dit suggereert dat ze actief probeerden warm te blijven.

Konijnenkoppels keerden na interactie met de onderzoekers veel sneller terug naar normaal gedrag dan de konijnen zonder soortgenoot. De grootte van het verblijft toonde geen significante effecten in dit onderzoek, maar eerder onderzoek heeft aangetoond dat een hok alleen niet voldoende is. Konijnen hebben meer ruimte nodig om aan hun behoefte te voldoen.

Dr. Charlotte Burn, universitair hoofddocent dierenwelzijn en gedragswetenschappen aan de RVC: “Het was echt triest om te ontdekken dat eenzame konijnen zoveel kouder waren dan de konijnen die in koppels leven. Meer dan de helft van hen bijt aan de tralies.”

Voorlichting

Het is cruciaal dat we de behoefte van een konijn voor een soortgenoot serieus nemen. Er wordt te makkelijk voor één konijn gekozen en dit moet veranderen. Dat betekent dat dierenwinkels, dierenartsen en instanties eigenaren moeten voorlichten over het huisvesten van konijnen. Daar hoort het leven met een soortgenoot bij. Een deel van het plezier van het hebben van konijnen is ook om ze samen te zien spelen, eten, elkaar te verzorgen en samen te rusten, vooral als we ze ook nog eens voldoende ruimte geven.

Lea Facey, manager van The Rabbit Residence Rescue Charity, zei: “Het is zo belangrijk voor de vooruitgang van het welzijn van konijnen dat deze problemen worden onderkend en belicht.”

Het matchen van individuele konijnen is een belangrijke factor om in ogenschouw te nemen. Niet alle karakters passen (direct) evengoed bij elkaar. Het kan moeilijk zijn om konijnen te koppelen [1] zonder dat ze gestrest of agressief worden, of ongewenste nesten krijgen. Een konijn kan dusdanig emotioneel beschadigd zijn dat een koppeling niet gaat werken. Voor het overgrote deel geldt dat er een match ligt te wachten.


[1] De beste combinatie van een konijnenkoppel is een gecastreerde ram en een (eventueel gecastreerde) voedster.

Foto’s zijn ter illustratie

Gerelateerde onderwerpen