Oornummers

Wanneer jonge konijnen de leeftijd van circa 6 tot 8 weken bereiken, worden er kenmerk in hun oren aangebracht. Op deze leeftijd zijn de oren nog erg soepel en ervaren de konijnen er het minste ongemak van.

In het rechteroor wordt het laatste cijfer van het geboortejaar aangebracht, in dit geval dus een 4 van het jaar 2024. Daarna volgen de letters die verwijzen naar de vereniging waarbij ik lid ben.

In het linkeroor worden meerdere cijfers aangebracht, beginnend met de maand waarin het jong is geboren, gevolgd door een volgnummer.

Op de foto zie je een van de jonge konijnen met een zwarte vlek in de oren. Deze vlek is gemaakt met speciale inkt die in de komende dagen zal verdwijnen. Wat overblijft zijn de genoemde cijfers en letters die duidelijker leesbaar zijn door de speciale inkt.

Dankzij deze oornummers krijgt elk konijn een unieke identificatie. Het oornummer wordt vervolgens gebruikt voor registratiedoeleinden, zoals bij vaccinaties.